KTA St-Pieters-Woluwe

← Terug naar Projecten

Het gebruik van de turnzaal beperkt zich tot de lagere en middelbare school van het KTA St-Pieters-Woluwe. De turnzaal komt te liggen op het open terrein met parkkarakter, gelegen achter de school tegen de Duizendmeterlaan. Dit open terrein fungeert nu als buitenruimte bij de school en naast enkele buitenspeelvelden is er recentelijk een Finse piste aangelegd. De grootste bezorgdheid voor de inplanting van deze turnzaal is dan ook de impact op het park en de onmiddellijke omgeving te minimaliseren.

Voor de inplanting van de turnzaal houdt men rekening met:

  • Nabijheid tot beide scholen
  • Minimaal verstoren van het straatbeeld en de directe omgeving
  • Minimale impact op de buitenruimte met park-karakter
  • Behoud van de Finse Piste
  • De oriëntatie: raampartij op het noorden is wenselijk

Door de turnzaal links achteraan op het terrein in te planten, wordt de open ruimte maximaal gevrijwaard waardoor de latere inrichting van een voetbalveld nog steeds mogelijk is. Met deze inplanting blijven de Finse Piste en de voetgangerspaden behouden. De turnzaal sluit aan op de buitensportvelden en is goed bereikbaar vanuit beide scholen. In de buitenaanleg wordt het centrale pad doorgetrokken tot aan de turnzaal.

De turnzaal heeft het park aan de noordzijde, de scholen ten oosten, een voetgangerspad ten zuiden en de Duizendmeterlaan ten westen liggen.

Via de Duizendmeterlaan en het voetgangerspad is er sociale controle aan de achterzijde van de turnzaal.

Door de accommodaties en de berging op de kopse zijden van de turnzaal in te planten heeft de turnzaal een beperkte breedte. Hierdoor kan de vrije ruimte van het park maximaal behouden blijven.

Bovendien kan de noordelijke langszijde volledig opengewerkt worden met zicht naar het park en dit zonder hinderlijk zonlicht.

De accommodaties bevinden zich aan de zijde aansluitend op de scholen en liggen naast de buitensportvelden.Intern bestaat de turnzaal uit de opeenvolgende functies: accommodaties  – grote sportzaal – berging
Extern wordt de turnzaal vormgegeven als een laag volume, de sokkel, waar centraal een hoger volume bovenuit steekt, de sportzaal.Door de lagere sokkel te benadrukken wordt een zekere schaalverkleining bekomen en vindt het gebouw aansluiting met de laagbouw van de lagere school.Het gebouw komt hierdoor minder imposant over en de impact op het park wordt verkleind.

 

Bij daglichttoetreding in een turnzaal moet rekening gehouden worden met zowel de oriëntatie als de raamverdeling zodat de sportbeoefening niet gehinderd wordt.
Door de ramen aan de noordelijke zijde te plaatsen wordt vermeden dat storende lichtinval de belijning moeilijk zichtbaar maakt. Door de raampartij te laten doorlopen over de volledige lente van de turnzaal wordt een constante lichtinval verkregen.Verblinding, welke ontstaat bij de afwisseling tussen lichte en donkere vlakken, wordt zodanig vermeden. 
Door de ramen tot op de grond door te trekken, krijgen we een heldere ruimte die uitkijkt op het park.De sportvloer loopt als het ware over in het gras van het park.Het gevoel van even buiten het klaslokaal te zijn wordt zo nog versterkt.

Functionele zones

Accommodaties

De toegangsdeur tot de turnzaal  maakt deel uit van de glaspartij in de langsgevel.  In de inkomzone is een tochtsas en ruimte voor lockers voorzien.  Door de gang deel te laten uitmaken van de sportzaal fungeert deze eveneens als zone voor publiek en is er voldoende vrije ruimte voor het verzamelen van de klas alvorens buiten te gaan.

De accommodaties bestaan uit voldoende sanitair, 2 kleedkamers met gemeenschappelijke douche en afdroogzone, omkleedruimte voor de leraren / scheidsrechter, kuisberging en technische ruimten.

Sportberging

De sportberging bevindt zich op de kopse zijde tegenover de accommodaties. Het is een ruime berging van 88m², ze is 4,5m diep en minimum 3m vrije hoogte. Ze is afsluitbaar met netten en er is voldoende ruimte om de verplaatsbare tribune weg te bergen. De naastliggende buitendeur maakt het mogelijk om ook toestellen voor buitengebruik hierin op te bergen.

De turnzaal

De turnzaal heeft een vrije hoogte van 7.10m en is opgebouwd met betonnen kolommen en houten gelamelleerde liggers. Het scheidingsnet verdeelt de zaal in twee delen en er is ruimte voor het plaatsen van klimrekken. De opengewerkte noordelijke langsgevel zorgt voor een heel aangename en heldere zaal.

 

Brandweer

Er zijn voldoende nooduitgangen voorzien, 2 brandhaspels worden geplaatst buiten de obstakelvrije zone. De volledige turnzaal bestaat uit 1 compartiment.

Er is de mogelijkheid om een brandweerweg van 4m breedte vanuit de Duizendmeterlaan aan de voorzijde van het gebouw te leggen. Deze kan uit grasdallen bestaan om de impact op het park te beperken.

 

Materiaalgebruik

Door beredeneerde materiaalkeuzes en sobere maar stijlvolle architectuur wordt getracht het project te laten passen in de omgeving.

De sokkel van de nieuwe turnzaal is opgebouwd uit geïsoleerde betonpanelen.Het volume dat erbovenuit steekt  is afgewerkt met geprofileerde stalen gevelbeplating. Deze metalen platen reflecteren relatief gemakkelijk het licht waardoor de kleur zich als het ware aanpast aan het weer en zijn omgeving.Hierdoor gaat het gebouw op in de omgeving en komt het volume ‘lichter’ over.

 

Intern: muurschilderingen en symbolen op de deuren maken de achterliggende functies duidelijk, wat de leesbaarheid van het gebouw vergroot.Speelse figuren op de langse wand tegenover de glaspartij zorgen voor een luchtig karakter. Als kleur voor de turnzaal opteren we voor verschillende tinten groen zowel voor de sportvloer, de lockers en de muurschilderingen. 

Deuren in een houtmotief vormen een warm materiaal dat contrasteert met de betonblokken. Hierdoor oogt de turnzaal ook vanbinnen fris en de groene kleur heeft een kalmerend effect. Bovendien is het de ideale aanvulling op het parkkarakter van de omgeving.

Alle daken bestaan uit grasdaken conform de stedenbouwkundige voorwaarden.

De turnzaal kenmerkt zich door een sobere, minimalistische en hedendaagse architectuur, die zich vooral wil inpassen in de omgeving. Daarom is gekozen om materialen zoveel mogelijk in hun “eigenlijke” verschijning toe te passen, beton mag beton zijn, metaal mag metaal zijn.

  • Termijn: Project in uitvoering, bouwaanvraag ingediend maart 2014
  • Opdrachtgever: GO! – KTA Sint-Pieters-Woluwe
  • Kostprijs: €950.000 Design&Build formule
  • Filed under: Onderwijs, Sportinfrastructuur
  • Adres: Grote Prijzenlaan, Sint-Pieters-Woluwe