VIPA 4 ZOL

← Terug naar Projecten

 

Situering project

 

Het project kadert in de uitvoering van een globaal zorg-strategisch plan dat de ZOL AV indiende bij zijn onstaan door een fusie (St.-Jans Ziekenhuis Genk, Ziekenhuis André-Dumont Waterschei-Genk, Ziekenhuis St. Barbara Lanaken) in 1996 Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (kortweg VIPA).

 

In eerste instantie (project VIPA 1) werden (van 2002 tot en met 2006) twee nieuwbouwvolumes gerealiseerd op Campus St. Jan.  Door deze realisatie ontstonden opportuniteiten in het oorspronkelijke ziekenhuis van 1983 om andere diensten verder te ontwikkelen, tevens waren bepaalde disciplines inmiddels aan vernieuwing en uitbreiding toe.

 

In een volgende fase (project VIPA 3: zie betreffende fiche) werden de zones die vrij waren gekomen in project VIPA1 aangewend om een twaalf tal diensten in het gebouw te herlokaliseren / uit te breiden of verbeterd in te richten.

 

Het sluitstuk van dit dossier betreft het definitief overbrengen van de resterende diensten die nog aanwezig zijn op de huidige Campus André-Dumont naar de St. Jans Campus te Genk en Campus St. Barbara te Waterschei (= project VIPA4)

 

 

De Projectinhoud

 

Deze finale stap in het masterplan (VIPA4) is met het verstrijken van de jaren en het evolueren de medische wetenschap en normeringen met de jaren steeds groter geworden.  De uitvoering ervan valt dan ook uiteen in een drie deelprojecten.

De hoofdbrok van project VIPA 4 behelst de nieuwbouw van blok K op de Campus. St. Jan Het betreft een nieuwbouwvolume van +/- 15.000 m² vooraan langs de parking van het ziekenhuis dat plaats zal bieden aan het gros van de diensten die overkomen van Campus André Dumont.

 

 • Het betreft het beddenhuis met 96 geriatrie-bedden en 30 bedden met een gemengde D- en G-setting.
 • Een gespecialiseerde revalidatiecluster geriatrie
 • Dagkliniek Geriatrie voor 16 plaatsen met eigen revalidatie consultfaciliteiten
 • Een multidisciplinair consultatiecentrum voor geriatrie en endocrionologie.

 

Verder biedt dit gebouw plaats aan een expertisecentrum cardiale, thoracale en pulmonaire geneeskunde met:

 

 • uitgebreide consultatiefaciliteiten voor de verschillende deel disciplines aansluitend ingeplant voor een multidiscplinaire aanpak
 • een hoogtechnologisch interventiecentrum met 7 percutane ingrepenzalen (van catheterisaties over angiozalen tot elektrofysiologie en percutane vervaging van hartkleppen) waarvan er één kan gebruikt worden voor acute cardiochirurgische ingrepen.
 • een gespecialiseerde revalidatiecluster voor cardiale en pulmonaire revalidatiecentrum.

 

Het gebouw wordt opgetrokken bovenop en aansluitend aan de reeds eerder gerealiseerde oncologie bestaande uit:

 

 • eigen radiotherapeutisch centrum met twee lineaire versnellers
 • consultatie centrum oncologie (dat bij de realisatie van VIPA 4 reeds in capaciteit wordt uitgebreid door verbouwing van de dienst.
 • dagkliniek geneeskunde en oncologie met een 50 tal plaatsen (uitbreiding maakt ook deel van VIPA4)

 

In het verlengde van deze nieuwbouwprojecten zullen op Campus Sint Jan nog een reeks interne verbouwingen plaats vinden. Enerzijds voor de integratie van nog een dienst van André Dumont anderszijds voor een goede functionele samenwerking tussen de huidige werking en de bijkomende uitbreiding.  Zo zal:

 

 • De dienst palliatieve zorgen worden geïntegreerd in een bestaande verpleegvloer.
 • De dienst endoscopie uitgebreid worden met de integratie van de collega’s die mee overkomen.
 • De medisch technische consultaties stomatalogie en KNO verbouwd worden.
 • De clusterwerking van de paramedische diensten voltooid worden met naast de nieuwbouw clusters ook nog een cluster voor orthopedische en neurologische pathologieën in te richten samen met de consultaties fysische geneeskunde en EMG.
 • De ondersteunde diensten voor patiëntenbegeleiding en psychologen uitgebreid worden in functie van de integratie van de deeldiensten die overkomen van de andere campus.
 • Termijn: uitvoering 2011-2015
 • Opdrachtgever: Ziekenhuis Oost Limburg A.V.
 • Kostprijs: €39.000.000
 • Filed under: Zorgsector
 • Adres: Schiepse Bos 6, 3600 Genk